[TOP 200+] Hình nền hoa hồng đẹp nhất, 4K, Full HD cho điện thoại

5/5 - (2 bình chọn)

[TOP 200+] Hình nền hoa hồng đẹp nhất, 4K, Full HD cho điện thoại. Xem thêm: Hình nền

Bộ sưu tập những hình nền hoa hồng đẹp nhất, hình nền hoa hồng Full HD, hình nền hoa hồng 4K. Đây là những hình nền hoa hồng đẹp đang được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay. Bao gồm với nhiều màu sắc khác nhau như hình nền hoa hồng đỏ, hình nền hoa hồng trắng, hình nền hoa hồng xanh, hình nền hoa hồng đen và hình nền hoa hồng tím,… giúp bạn dễ lựa chọn hơn. Mời bạn cùng xem và tải về hoa hồng miễn phí.

Có thể bạn chưa xem:
Hình nền hoa hồng đẹp

Hình nền hoa hồng đẹp nhất

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng đẹp, 236x354px
Hình nền hoa hồng trắng đẹp, 236x354px

Hình nền hoa hồng trắng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp vào buổi chiều, 564x849px
Hình nền hoa hồng đẹp vào buổi chiều, 564x849px

Hình nền hoa hồng đẹp vào buổi chiều

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 473x1024px
Hình nền hoa hồng đẹp, 473x1024px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng 3D đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng 3D đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng 3D đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 514x1024px
Hình nền hoa hồng đẹp, 514x1024px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng ngầu, 512x1024px
Hình nền hoa hồng ngầu, 512x1024px

Hình nền hoa hồng ngầu

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 473x1024px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 473x1024px

Hình nền hoa hồng đỏ đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng phấn đẹp, 564x1003px
Hình nền hoa hồng phấn đẹp, 564x1003px

Hình nền hoa hồng phấn đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1003px
Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1003px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng, 564x1002px
Hình nền hoa hồng, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng, 564x977px
Hình nền hoa hồng, 564x977px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền vẽ về hoa hồng đẹp, 564x1021px
Hình nền vẽ về hoa hồng đẹp, 564x1021px

Hình nền vẽ về hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 474x842px
Hình nền hoa hồng đẹp, 474x842px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp trong bóng đêm, 564x1002px
Hình nền hoa hồng đẹp trong bóng đêm, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đẹp trong bóng đêm

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 236x419px
Hình nền hoa hồng trắng, 236x419px

Hình nền hoa hồng trắngđẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng chất, 564x1003px
Hình nền hoa hồng chất, 564x1003px

Hình nền hoa hồng chất

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đẹp, 564x902px
Hình nền hoa hồng đẹp, 564x902px

Hình nền hoa hồng đẹp

Hình nền hoa hồng đỏ

Tranhto24h: Hình nền động về hoa hồng đỏ , 230x409px
Hình nền động về hoa hồng đỏ , 230x409px

Hình nền động về hoa hồng đỏ

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 530x942px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 530x942px

Hình nền hoa hồng đỏ đẹp

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 1, 240x320px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 1, 240x320px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 480x840px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 480x840px

Tranhto24h: Hình nền động hoa hồng đỏ đẹp, 351x470px
Hình nền động hoa hồng đỏ đẹp, 351x470px

Hình nền động hoa hồng đỏ đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 346x519px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 346x519px

Hình nền hoa hồng đỏ đẹp

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 2, 320x480px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 2, 320x480px

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 3, 346x627px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 3, 346x627px

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 4, 376x640px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 4, 376x640px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 564x846px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 564x846px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 473x1024px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 473x1024px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 474x716px
Hình nền hoa hồng đỏ đẹp, 474x716px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ tươi đẹp, 564x846px
Hình nền hoa hồng đỏ tươi đẹp, 564x846px

Hình nền hoa hồng đỏ tươi đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ, 424x669px
Hình nền hoa hồng đỏ, 424x669px

Hình nền hoa hồng đỏ

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ, 564x847px
Hình nền hoa hồng đỏ, 564x847px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ, 564x1002px
Hình nền hoa hồng đỏ, 564x1002px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đỏ, 480x640px
Hình nền hoa hồng đỏ, 480x640px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 5, 360x640px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 5, 360x640px

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 6, 333x500px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 6, 333x500px

Hình nền hoa hồng trắng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 540x808px
Hình nền hoa hồng trắng, 540x808px

Hình nền hoa hồng trắng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 534x800px
Hình nền hoa hồng trắng, 534x800px

Hình nền hoa hồng trắng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 338x600px
Hình nền hoa hồng trắng, 338x600px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng nền đen đẹp, 333x500px
Hình nền hoa hồng trắng nền đen đẹp, 333x500px

Hình nền hoa hồng trắng nền đen đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x1002px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x1002px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 500x750px
Hình nền hoa hồng trắng, 500x750px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x751px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x751px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng ngầu, 417x668px
Hình nền hoa hồng trắng ngầu, 417x668px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x845px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x845px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x876px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x876px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 450x600px
Hình nền hoa hồng trắng, 450x600px

Hình nền hoa hồng trắng

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x849px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x849px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 432x808px
Hình nền hoa hồng trắng, 432x808px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 563x792px
Hình nền hoa hồng trắng, 563x792px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 530x943px
Hình nền hoa hồng trắng, 530x943px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 500x888px
Hình nền hoa hồng trắng, 500x888px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x704px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x704px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 333x500px
Hình nền hoa hồng trắng, 333x500px

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 564x1002px
Hình nền hoa hồng trắng, 564x1002px

Hình nền hoa hồng trắng đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng trắng, 427x640px
Hình nền hoa hồng trắng, 427x640px

Hình nền hoa hồng trắng đẹp

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 563x690px
Hình nền hoa hồng đen, 563x690px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 564x1003px
Hình nền hoa hồng đen, 564x1003px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen đẹp, 465x699px
Hình nền hoa hồng đen đẹp, 465x699px

Hình nền hoa hồng đen đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 500x750px
Hình nền hoa hồng đen, 500x750px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 236x354px
Hình nền hoa hồng đen, 236x354px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 564x1002px
Hình nền hoa hồng đen, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 236x353px
Hình nền hoa hồng đen, 236x353px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 564x982px
Hình nền hoa hồng đen, 564x982px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 474x842px
Hình nền hoa hồng đen, 474x842px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 474x842px
Hình nền hoa hồng đen, 474x842px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 390x692px
Hình nền hoa hồng đen, 390x692px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 564x638px
Hình nền hoa hồng đen, 564x638px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 7, 562x1000px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 7, 562x1000px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 8, 564x786px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 8, 564x786px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 9, 564x851px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 9, 564x851px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 10, 564x1002px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 10, 564x1002px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 11, 422x750px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 11, 422x750px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 12, 513x800px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 12, 513x800px

Hình nền hoa hồng đen

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng đen, 419x750px
Hình nền hoa hồng đen, 419x750px

Hình nền hoa hồng đen

Hình nền hoa hồng xanh

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh, 338x450px
Hình nền hoa hồng xanh, 338x450px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh, 361x500px
Hình nền hoa hồng xanh, 361x500px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 500x889px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 500x889px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh ngầu, 564x564px
Hình nền hoa hồng xanh ngầu, 564x564px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp ngầu

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh chất, 532x798px
Hình nền hoa hồng xanh chất, 532x798px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh, 564x846px
Hình nền hoa hồng xanh, 564x846px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh, 464x720px
Hình nền hoa hồng xanh, 464x720px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 415x640px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 415x640px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đen đẹp, 564x564px
Hình nền hoa hồng xanh đen đẹp, 564x564px

Hình nền hoa hồng xanh đen đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 563x640px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 563x640px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh 3D đẹp, 486x643px
Hình nền hoa hồng xanh 3D đẹp, 486x643px

Hình nền hoa hồng xanh 3D đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 434x640px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 434x640px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 564x1002px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 564x1002px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 289x353px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 289x353px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 375x500px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 375x500px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 500x752px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 500x752px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 500x699px
Hình nền hoa hồng xanh đẹp, 500x699px

Hình nền hoa hồng xanh đẹp

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng màu tím đẹp, 480x788px
Hình nền hoa hồng màu tím đẹp, 480x788px

Hình nền hoa hồng màu tím đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím, 564x931px
Hình nền hoa hồng tím, 564x931px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím độc lạ, 533x800px
Hình nền hoa hồng tím độc lạ, 533x800px

Hình nền hoa hồng tím độ lạ

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 13, 236x356px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 13, 236x356px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím, 564x905px
Hình nền hoa hồng tím, 564x905px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 480x800px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 480x800px

Hình nền hoa hồng tím đẹp

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 290x439px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 290x439px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 14, 500x740px
Top 200+ Hình nền hoa hồng đẹp nhất 4K Full HD cho điện thoại 14, 500x740px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 300x445px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 300x445px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 480x682px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 480x682px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 563x988px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 563x988px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 530x678px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 530x678px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 563x788px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 563x788px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 564x846px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 564x846px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 479x809px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 479x809px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 563x759px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 563x759px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 564x903px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 564x903px

Hình nền hoa hồng tím

Tranhto24h: Hình nền hoa hồng tím đẹp, 360x640px
Hình nền hoa hồng tím đẹp, 360x640px

Hình nền hoa hồng tím

Ý nghĩa của hoa hồng

Mỗi màu sắc của từng loại hoa hồng điều mang lại những ý nghĩa biểu đạt khác nhau, vì vậy bạn hãy cùng Tranh Tô 24h tìm hiểu xem những màu sắc hoa hồng nào sẽ mang những ý nghĩa như thế nào nhé:

Hoa hồng đỏ: loại hoa này tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy và lãng mạn trong tình yêu. Hoa hồng đỏ đã có từ rất lâu, trải qua nhiều nền văn hóa – cả phương tây và phương đông. Nhưng ở bất kì nơi nào, thì nó cũng luôn là loài hoa được yêu thích nhất, và biểu tượng cho một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng đó chính là “Tình yêu”.

Tranhto24h: Hoa hồng đỏ, 480x640px
Hoa hồng đỏ, 480x640px

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng trắng: loại hoa này tượng trưng cho sự ngây thơ, duyên dáng và sự cảm thông. Hồng trắng không chỉ biểu tượng cho một tình yêu đơn giản, thuần khiết, cao thượng mà mặt khác, nó còn là loài hoa thường hay dùng để bày tỏ lời xin lỗi đến người yêu nếu chẳng may bạn có mắc lỗi lầm.

Tranhto24h: Hoa hồng trắng, 564x876px
Hoa hồng trắng, 564x876px

Hoa hồng trắng

Hoa hồng vàng: Có lẽ đây là một loài hoa làm người nhận khá khó phân biệt bởi nó có quá nhiều ý nghĩa: Hoa hồng vàng không chỉ tượng trưng cho một tình yêu kiêu sa đầy rực rỡ, mà nó còn là loài hoa của tình bạn, thể hiện sự quan tâm và tiến triển trong mối quan hệ, chẳng hạn như: “anh quan tâm đến em” hoặc “hãy nhớ đến anh”.

Tranhto24h: Hoa hồng vàng , 678x381px
Hoa hồng vàng , 678x381px

Hoa hồng vàng

Tặng một bó hồng màu vàng có thể là mừng ngày sự khởi đầu, và cả mừng ngày trở về. Đôi khi, hoa hồng vàng lại là một lời bày tỏ sự ghen tuông, tình yêu giảm sút, và sự phản bội. Bên cạnh đó, hoa hồng vàng cũng là loài hoa lý tưởng để dành tặng mẹ và bà, bởi lẽ nó còn có ý nghĩa của sự biết ơn và tôn kính.

 

Hoa hồng phớt: Màu hồng phớt nhẹ nhàng của hoa hồng mang ý nghĩa về sự bắt đầu của một tình yêu đầy mơ mộng, lãng mạn và thật dịu dàng. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện một hạnh phúc tròn đầy với lời nhắn nhủ: “Hãy tin anh nhé! “

Tranhto24h: Hoa hồng phớt, 720x960px
Hoa hồng phớt, 720x960px

Hoa hồng phớt

Hoa hồng đậm: loài hoa hồng màu hồng đậm mang ý nghĩa của sự sang trọng, sự biết ơn và để bày tỏ lời cảm ơn. Ngoài ra, hồng đậm còn ngụ ý về một người đẹp kiêu kì.

Tranhto24h: Hoa hồng đậm, 400x304px
Hoa hồng đậm, 400x304px

Hoa hồng đậm

Hoa hồng phấn: Màu hồng phấn dịu nhẹ của hoa mang đến thông điệp về sự trìu mến, về một tình yêu lãng mạn và nhẹ nhàng.

Tranhto24h: Hoa hồng phấn, 450x600px
Hoa hồng phấn, 450x600px

Hoa hồng phấn

Hoa hồng nhung: tượng trưng cho một tình yêu say đắm và nồng nhiệt.

Tranhto24h: Hoa hồng nhung, 600x600px
Hoa hồng nhung, 600x600px

Hoa hồng nhung

Hoa hồng cam: Thể hiện một sự nhiệt tình và đam mê cháy bỏng. Màu cam đầy rực rỡ thể hiện một tình yêu nồng nhiệt nhưng cũng hòa lẫn với sự ghen tuông. Hay một ý nghĩa khác, nó là cầu nối giữa tình bạn và tình yêu (bởi sự hòa trộn giữa vàng và đỏ) và ngụ ý rằng “tôi tự hào về bạn”.

Tranhto24h: Hoa hồng cam, 640x425px
Hoa hồng cam, 640x425px

Hoa hồng cam

Hoa hồng tím: Bên cạnh sự sang trọng vốn có, hoa hồng tím còn thể hiện lòng say mê, chung thủy, và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tranhto24h: Hoa hồng tím, 564x931px
Hoa hồng tím, 564x931px

Hoa hồng tím

Hoa hồng xanh: tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.

Tranhto24h: Hoa hồng xanh, 415x640px
Hoa hồng xanh, 415x640px

Hoa hồng xanh

Hoa hồng tỉ muội: Đúng như cái tên của hoa này, hồng tỉ muội tượng trưng cho tình chị em thắm thiết, bền lâu. Thể hiện cho tình cảm gia đình. Bày tỏ sự biết ơn, yêu thương và trìu mến. Nếu người được tặng là một chàng trai, thông điệp được trao gửi ở đây chính là: Bạn là một đứa em ngoan.

Tranhto24h: Hoa hồng tỉ muội, 512x341px
Hoa hồng tỉ muội, 512x341px

Hoa hồng tỉ muội

Xem thêm: Top 100+ Hình ảnh hoa hướng dương đẹp nhất thế giới

Bên trên là ý nghĩa của các loại hoa hồng và bộ hình nền hoa hồng đẹp nhất với nhiều loại hoa hồng khách nhau được chúng tôi lựa chọn là đẹp nhất. Hi vọng qua bài viết này giúp bạn hiểu hơn về ý nghĩa của hoa hồng và tìm được hình nền về hoa hồng đẹp nhất cho mình,

Xem thêm:

Tải ảnh hoa hồng đẹp về điện thoại, Tải hình nền hoa hồng trái tim, Hình nền hoa hồng full HD, Hình nền hoa hồng 3D, Hình nền hoa hồng đẹp nhất, Hình nền hoa hồng màu hồng, Tải ảnh hoa hồng đẹp nhất, [TOP 200+] Hình nền hoa hồng đẹp nhất, 4K, Full HD cho điện thoại.

Tìm kiếm nhiều nhất

Bài viết được đề xuất

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x